Når noen mister en av sine kjære i familien eller venner, er blomster en vakker måte å vise at du tenker på de pårørende i en vanskelig tid. Det kan ofte være vanskelig å sette ord på følelsene, vi kan hjelpe med å finne blomster som uttrykker medfølelse i sorgen, eller som en siste hilsen. 

Gå inn på bestilling av blomster og velg begravelse. Der kan du se mange flere blomster alternativer.
Du kan også se vår egen sorgbrosjyre her.